Om Cookies och vår Integritetspolicy

All information som du lämnar om din person i form av adress, telefonnummer, kortuppgifter etc kommer aldrig att användas i något annat sammanhang än vid dina besök på denna sida. All information i vår databas är strikt konfidentiell och skyddad från insyn.

Som kund i vår klubbutik och som medlem i P1800-klubben kan du vara tryggt förvissad om att vi respekterar din integritet. Endast om du har godkänt att vi får skicka dig information om klubbutiken till din emailadress så kommer du regelbundet att få ta del av nyheter, uppdateringar etc. Du kan när som helst avsäga dig denna möjlighet.

Har du några frågor, kontakta oss gärna. Du hittar ett kontaktformulär i menyn under "Kontakta oss"

Om s.k. cookies
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Cookien är helt anonym och innehåller ingen personlig information.

Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte kan använda vissa tjänster hos oss nu eller i framtiden.

Vad säger lagen?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

• att webbplatsen innehåller cookies,
• vad dessa cookies används till och
• hur cookies kan undvikas.

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation, se första meningen

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

När ska informationen om cookies ges?
Informationen behöver inte ges innan användaren går in på webbsidan, utan kan ges under tiden användaren är inne på webbsidan. Detta förutsätter förmodligen att webbsidan har cookies som användaren kan undvika genom att ställa in sin webbläsare. Webbläsare kan ställas in så att användaren automatiskt nekar cookies eller informeras om en webbsida innehåller cookies. Informationen till användaren bör placeras på ett tydligt sätt på webbplatsen.

Kommentar till 6 kap. 18 § i regeringens proposition 2002/2003:110 lag om elektronisk kommunikation s. 396.

Det är tillräckligt att information om sådana åtgärder som anges i paragrafen ges till användaren eller abonnenten och att möjlighet att vägra sådan behandling ges under den ifrågavarande sessionen. Det erfordras inte att användaren eller abonnenten först skall ha accepterat åtgärderna, förutsatt att normala rutiner används, så att användaren eller abonnenten genom att ställa in sin webbläsare kan förhindra sådan användning redan från början och att normala förfrågningsrutiner används när datafiler placeras i mottagarterminalen (cookies).

Vad är syftet med bestämmelsen om cookies?
Bestämmelsen i lagen syftar till att skydda användarens integritet. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookies kan därför även användas för att sammanställa och analysera den information som en användare lämnar efter sig när han eller hon surfar på nätet.

Måste vi bygga om mitt företags/min organisations webbplats för att uppfylla lagen?
Det är inte förbjudet att använda cookies. Ni måste dock informera webbplatsens besökare om:

• att webbplatsen innehåller cookies,
• vad dessa cookies används till och
• hur cookies kan undvikas.

Måste vi sluta avtal med våra besökare?
Nej, användarna behöver inte godkänna användning av cookies. Däremot måste de få information, se ovan.

Måste en ansvarig utgivare visa att besökare har accepterat cookies?
Nej.

Hur fungerar lagen om vi lägger ut en webbsida på en utländsk server?
Enligt lagen ska användaren få informationen om cookies från den personuppgiftsansvarige, dvs. den som svarar för innehållet på webbplatsen. Utgångspunkten är var där den personuppgiftsansvarige är verksam, inte var servern är placerad. I vissa fall kan det dock bli fråga om gränsdragningar som får avgöras från fall till fall.

Sparar P1800-klubben personlig information via cookies?
P1800-klubben sparar ingen personlig information som namn eller e-post via cookies och när besöket avslutas så släpps kopplingen mellan webbservern och cookies.

Räcker en länk från första sidan?
Ja, om länken är placerad på ett tydligt sätt på första sidan.