Varan har lagts i din önskelista
Se Önskelistan

Försäkringar

IFIf Samlarfordonsförsäkring

Svenska Volvo P1800-klubben har ett samarbete med If Skadeförsäkringar. Detta innebär att du som medlem i Svenska Volvo P1800-klubben kan ansöka om en förmånlig samlarfordonsförsäkring hos If till ett bra pris. Samlarfordonsförsäkringen är en försäkring för dig som har speciellt motorintresse. Du uppskattar bilar med äldre teknik, större särprägel och personlig karaktär.

För att If skall kunna erbjuda en rimlig premie, ställs följande krav:

 • Innan ansökan kan göras, måste man vara medlem i Svenska Volvo P1800-klubben, som har ett samarbete med If.
 • Gemensamt för fordonen som är avsedda att försäkras är att de inte används som bruksfordon och att de nästan uteslutande används vid arrangerade rallyn, utflykter, utställningar och liknande. Hit räknas också transport mellan hemorten och platsen för arrangemanget samt transport mellan olika arrangemang. Ett mindre utnyttjande för enskilda utflykter är godtagbart.
 • Bara s.k. samlarfordon får försäkras: veteraner, klassiker och specialfordon.
 • Fordon ska stå parkerat i enskilt låst garage.
 • Försäkringsbeloppet skall motsvara marknadsvärdet.
 • Du får ingen bonus, eller If Plus-rabatt på denna typ av försäkring, i stället får du direkt en låg premie.

vykort-7-1Några av de försäkringstyper som vi i klubben kan förmedla till dig som medlem är:

Helförsäkring: Omfattar skadegörelse, trafik, brand, glas, stöld, räddning, rättsskydd, vattenledningsskada och vagnsskada.

Halvförsäkring: Omfattar skadegörelse, trafik, brand, glas, stöld, räddning, rättsskydd och vattenledningsskada.

Avställnings/renoveringsförsäkring: (garageförsäkring) För renoveringsobjekt eller bil avställd under längre tid för renovering. Till en lägre premie. Försäkringen omfattar allt som beskrivs i helförsäkringen ovan, utom trafik- och räddningsförsäkring. vagnsskadeförsäkring gäller inte heller i samband med trafikolycka.

För att ansöka om en Klubbförsäkring gör så här:
Läs den information som finns på följande länk. Samlarfordonsförsäkring! Läs även den information om samlarfordonsförsäkring som finns på IF hemsida! Information från IF!

Vänd dig sedan till klubbens försäkringsansvarig Mats Eriksson 0708-916 513, för att få vidare instruktioner och för att erhålla blanketter för försäkringsansökan samt få reda på vilken besiktningsombud du kan kontakta för att få din bil försäkringsbesiktigad.

Glöm inte att du skall bifoga en kopia på besiktningsprotokoll och fotografier på bilen (minst ett snett framifrån höger, ett snett bakifrån vänster, ett över motorrummet och ett över inredningen).

Blanketter för försäkringsansökan och besiktning kan också skrivas ut från på dessa länkar ansökan och besiktning.

OBS: Medlemskap i klubben garanterar inte if samlarfordonsförsäkring för bilen, det är en förmån ingen “rättighet”. Det är först när din bil är besiktigad och godkänd, som försäkringen börjar att gälla. Tänk också på att besiktningsombud och försäkringsansvarig arbetar ideellt för klubben på sin fritid.

Kontakta klubbens försäkringsansvarig. Mats Eriksson 0708-916 513.

MHRF-FÖRSÄKRINGEN

mhrffolksamloggaEfter att ha varit medlem i ett år har du, efter godkännande av klubbens försäkringsansvarig och MHRF, möjlighet att teckna en mycket förmånlig MHRF-försäkring, har du inte varit medlem i ett år får du en högre premie första året. Försäkringen ger dig som veteranbils ägare ett mycket prisvärt skydd för din Volvo P1800. Det finns dock en del speciella villkor förknippade med densamma. Det övergripande villkoret är att bilen endast får brukas under rena nöjeskörningar, dvs. den får inte användas som bruksbil inte ens när bruksbilen står på verkstaden. Det är givetvis ok att ta med bilen någon enstaka gång till arbetet för att visa arbetskamraterna. Vidare ska fordonet vara i bevarat eller renoverat till ursprungsskick.

p18001964-1

Några av de försäkringstyper som vi i klubben kan förmedla till dig som medlem är:

 • Helförsäkring: Avsedd för fordon som är renoverade eller bevarade i mycket gott skick. Omfattar trafik-, brand-, stöld-, glas-, räddnings-, rättsskydds- och vagnskadeförsäkring.
 • Korttidsförsäkring: Korttidsförsäkring är en “nödförsäkring” i maximalt tre månader för t.ex. hemtransport av ett nyinköpt fordon. Ansökan måste godkännas av klubben, men foton och protokoll behövs inte. Du måste ha varit medlem i klubben i minst ett år och högsta antal prisbasbelopp är tre. Korttidsförsäkringen är inte en “kör-omkring försäkring” utan gäller för körningar till och från ASB, klubbens besiktningsman och verkstäder. Den gäller bara inom Sverige och skall ersättas av en normal MHRF-försäkring så fort som möjligt.
 • Renoveringsförsäkring: Bör du teckna så snart du börjat renovera ett fordon.
 • Rullande renoveringsförsäkring: Samma regler som för helförsäkring med undantaget att vi accepterar personbilar som bevisligen är på väg att bli renoverade till fullgott skick.
 • Uppställningsförsäkring: Enbart avsedd för fordon som är färdigrenoverade, eller i mycket gott skick, och som inte skall användas på en längre tid.
 • Lagerförsäkring: För orenoverade hela fordon i sämre skick men som väntar på en senare renovering.

Se MHRF hemsida 

P1800-klubbens riktlinjer för MHRF-helförsäkring. Läs här!

För att ansöka om en MHRF-försäkring gör så här:

Läs den information som finns under försäkringar på P1800-klubbens hemsidan. Läs sedan P1800-klubbens riktlinjer för MHRF-försäkring. Läs här!. Läs sedan den information som finns om MHRF-försäkringen på MHRF´s hemsida.

Om du tror att du uppfyller dom krav som P1800-klubben och MHRF ställer på dig och din bil för att få en MHRF-försäkring kontaktar du klubbens MHRF-försäkringsansvarig, Mats Eriksson på telefon 0708-916 513, för att få vidare information.

Från klubbens försäkringsansvarig kan du erhålla blanketter för försäkringsansökan samt få reda på vilken besiktningsombud du skall kontakta för att få din bil försäkringsbesiktigad. Blanketter för försäkringsansökan kan också skrivas ut HÄR!. Besiktningsprotokoll kan du skriva ut HÄR!.

OBS: Det är klubbens försäkringsansvarig som ska ha din ansökan med fotografier. Inte MHRF. Det är även till försäkringsansvarig som du kan vända dig till med frågor. Tänk också på att besiktningsombud och försäkringsansvarig arbetar ideellt för klubben på sin fritid.

Checklista för den som söker MHRF-Försäkring

 • Har du tagit del av informationen om att P1800-klubben ställer vissa krav på bilen?
 • Har du tagit del av MHRF´s bestämmelser, och förstått att det är en speciell försäkringsform som ställer krav på både bilen och på dig som person. Och att försäkringen inte tillåter att fordonet används som bruksfordon?
 • Har du kontaktat P1800-klubbens försäkringsansvarig?
 • Har du i ansökan fyllt i alla uppgifter om dig och ditt fordon?
 • Har du bifogat tillräckligt många och tydliga bilder på ditt fordon?
 • Har du sett till att du har minst en trafikförsäkring from den dag du förvärvar fordonet, gäller påställda fordon.

Ett klick på MHRFs logotyp ovan ger dig mer information.

P1800-klubbens riktlinjer för MHRF-helförsäkring. Läs här!

Kontakta klubbens MHRF-försäkringsansvarig. Mats Eriksson ring 0708-916 513.

bilsport_mcBilsport & MC

Entusiastförsäkring

Superclassic – för originalbilar äldre än 1965.

Svenska Volvo P1800-Klubben ett samarbete med Bilsport & MC (Moderna Försäkringars veteran/entusiast-försäkringar – ett Kinnevikbolag).

Som medlem i Svenska Volvo P1800-klubben får du en lägre försäkringspremie på din P1800 om du tecknar en försäkring i Bilsport & MC.

volvia_logoInformation från VOLVIA till medlemmar i P1800-klubben:

Försäkringsprodukten som vi erbjuder blir standard Volvia med ordinarie villkor och självrisker.
Utbudet är detsamma som för en vanlig Volvo så det finns möjlighet att även välja till tilläggsförsäkringar som t ex hyrbilsförsäkring och självriskeliminering vid djurkollision.

Premiesättningen sker utifrån våra ordinarie premieparametrar. Rabatten är 10% på grundutbudet, dvs på trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkringarna. Grundpremien för trafikförsäkringen, f n 300 kr, och tilläggsförsäkringarna är inte rabatterade.

Klubbmedlem åtnjuter rabatten inte bara på sina “gammelbilar” utan också på en, 1 st, familjebil av märket Volvo eller Renault, som skall vara registrerad på klubbmedlemmen.

Vad gäller skaderegleringen så kommer den att skötas på det av oss vedertagna sättet.
Medlemmarna skall vid skada kontakta sin ordinarie Volvohandlare och får där hjälp med att anmäla skadan och i förekommande fall reparation av bilen.
Vi kommer givetvis att ta hänsyn till klubbmedlemmarnas önskemål om speciell hantering vad avser reparation i egen regi och liknande så långt det är möjligt.
Vid inlösenskada och eventuell tvist om värderingen skall vi ta hjälp av respektive klubb för att få hjälp att sätta ett så riktigt värde som möjligt på fordonet.

Läs mera om Volvia här.

Kontaktpersonen som medlemmarna skall höra av sig till vid tecknande av försäkringen är följande:

NAMN E-POST TELEFON FAX
Håkan Persson 031-345 67 15 031-345 70 91

Kommentera

support
Behöver du lite hjälp?
Ja, tack! Öppna supportsidan!
Free High Quality Images Download Free Stock Images Download Free Images Free Stock Photos & Images Beautiful Free Stock Photos (CC0) Free stock photos