Verkstadshandböcker

[su_spacer]Volvo_VH_picture_small1Här hittar du verkstadshandböcker som scannats in och gjort läsbara direkt från din dator  – klicka på respektive handbok och den öppnas i ett nytt fönster. Härifrån  kan du bläddra fram- och tillbaks i boken .

nedladdVill du tanka hem dem som PDF-filer går det bra, du hittar den här nedladdningssymbolen i nederkanten.

OBS! Filerna kan vara mycket stora så du behöver en rätt bra uppkoppling till Internet

[su_spoiler title=”P1800″ style=”glass-blue” icon=”plus-circle”]

 

Verkstadshandbok Volvo P1800

Volvo P1800 Verkstadshandbok 1960 SS 2224-1 0001_small

Dokument nr SS2224/1 Revision: 1000.12.60
Klicka på boken för att öppna den

Denna handbok  innehåller serviceinstruktioner för Volvos sportvagn, P 1800.
Boken som är på 215 sidor är uppdelad i 12 avdelningar enligt registret. Sidorna och bilderna i varje avdelning är numrerade på så sätt att första delen av numret visar vilken avdelning som avses och andra delen visor sidans resp. bildens nummer i berörda avdelning, t. ex. under rubriken växellåda: 3-1, 3-2 osv.

De olika avdelningarna är uppdelade enligt följande:

 • Beskrivning
 • Reparationsanvisningor
 • Felsökning
 • Verktyg
 • Specifikationer

Anvisningarna som lämnas i denna bok förutsätter i allmänhet att specialverktyg används och grundar sig på de erfarenheter vi erhållit från våra metodstudier. Samma arbetsresultat kan erhållas med olika arbetsmetoder, men om Ni följer anvisningarna i denna handbok når Ni ett gott resultat på kortast möjliga tid.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”P1800 Avd. 3B Överväxel” style=”glass-blue” icon=”plus-circle”]
Verkstadshandbok  Volvo P1800 Avd. 3B Överväxel   

overdrive

Dokument nr SS2226/1 Revision: 250.1.61
Klicka på boken för att öppna den

Denna verkstadshandbok  innehåller beskrivning och serviceinstruktioner för överväxel  för Volvos sportvagn, P 1800.
Boken är på 18 sidor

 

 

 

 

 

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”P1800 Avd. 0 (03) Specifikationer P1800 & 1800S” style=”glass-blue” icon=”plus-circle”]
Verkstadshandbok  Volvo P1800 Avd. 0 (03) Specifikationer P1800 & 1800S 

003

Klicka på boken för att öppna den

Denna verkstadshandbok  innehåller specifikationer  för Volvos sportvagn, P 1800 & 1800S
Boken är på 32 sidor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • Allmänt
 • Smörjning
 • Motor
 • Elektriskt system och instrument
 • Kraftöverföring, bakaxel
 • Bromsar
 • Framaxel med styrinrättning
 • Ram, fjädringssystem, hjul
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”1800 Avd. 0 (03) Specifikationer 1800E 1800ES” style=”glass-blue” icon=”plus-circle”]
Volvo P1800 Avd. 0 (03) Specifikationer 1800 & 1800ES 

Klicka på boken för att öppna den

Denna verkstadshandbok  innehåller specifikationer  för Volvos sportvagn, 1800 & 1800ES
Boken är på 32 sidor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • Allmänt
 • Smörjning
 • Motor
 • Elektriskt system och instrument
 • Kraftöverföring, bakaxel
 • Bromsar
 • Framaxel med styrinrättning
 • Ram, fjädringssystem, hjul
[/su_spoiler]

Arbetet pågår med att färdigställa återstående handböcker…….

Här under har du PDF-filer som du kan ta hem:

Innehåll Dok.nr. Revision Sidor Filformat Storlek
Avdelning 1 (11) 1000-milservice TP10638/1 4000.4.70 39 PDF 7.6 MB
Avdelning 1 (12) Smörjning 140 164 1800 TP107601/1 R5000.4.73 39 PDF 5.9 MB
Avdelning 2A Motor B18A TP 10400/1A R9000.9.77 63 PDF 11.2MB
Avdelning 2B Motor B18 B/D TP10114/2 5000.10.73 30 PDF 4.2 MB
Avdelning 2 Motor B20A, B20B TP10515/1A 3000.11.71 74 PDF 11.9MB
Avdelning 2 Motor (exkl. grp 23, 24 ) B20, B30 TP10903/1 R3000.6.80 55 PDF 10.3MB
Avdelning 2 (24) Motor Felsökningsschema insprutningsmotorer TP10811/1 5000.3.73 34 PDF 3.6 MB
Avdelning 2 (24) Motor Insprutningssystem B20E TP10697/1 R1000.8.79 32 PDF 5.4 MB
Avdelning 3 Elektriskt system P1800 TP10333/1 4000.7.67 50 PDF 9.6MB
Avdelning 3 Elektriskt system 1800 TP10333/2 5000.6.75 99 PDF 20.3MB
Avdelning 3 (32) växelströmsutrustning 12V  (S.E.V Motorola) TP10452/1 5000.4.68 11 PDF 2.6 MB
Avdelning 4 (41) Koppling P120 140 P1800 TP10054/2 5000.11.67 20 PDF 4.3 MB
Avdelning 4 (43) växellåda  (M40, M41) TP10132/1 5000.4.65 17 PDF 3.6 MB
Avdelning 4 (43) växellåda  M400 164 1800E TP10800/1 4000.3.73 16 PDF 2.8MB
Avdelning 4 (43a) Överväxel typ D TP10124/2 5000 1.68 19 PDF 3.6 MB
Avdelning 4 (43b) Överväxel typ J TP10486/1A 5000.10.68 19 PDF 3.3MB
Avdelning 4 (44) Automatisk växellåda BW-35 P120, 140, 164, 1800 TP10022 51 PDF 9.3MB
Avdelning 4 (45) Kardanaxel 120 140 164 1800 TP10372/2 8000.8.71 8 PDF 1.8 MB
Avdelning 4 (46) Bakaxel (Spicer model 27) P120 P1800 PV 544 TP10074/2 2000.4.66 18 PDF 4.0 MB
Avdelning 4 (46) Bakaxel (Spicer) 120,140,164,1800 TP 10338/3 3000.9.72 26 PDF 3.4MB
Avdelning 5 Bromsar (Skivbromsar) 120 P1800 1800S TP10052/3 R2000.12.74 58 PDF 7.6 MB
Avdelning 6 Framvagn och styrinrättning P120, P1800 TP10093/1 5000.9.64 28 PDF 5.6MB
Avdelning 7 Fjädrar, stötdämpare, hjul 120 1800 TP10098/2 R3000.5.73 18 PDF 3.9 MB
Avdelning 8 Kaross 1800 TP10267/2 4000.10.71 34 PDF 4.1 MB
Avdelning 9 (91,94) Instrument, värmesystem  P1800 TP 10262/1 4000.4.66 14 PDF 2.7MB
Avdelning 9 (92) Kylanläggning 140 164 TP10805 5000.5.73 30 PDF 7.2 MB
1800E Preliminär TP10578/1 3000.9.69 64 PDF 13.7MB
1800 E ES Nyheter 1972 TP10743/1 3500.10.71 56 PDF 9.9 MB
[su_spacer]

Kommentera

Free High Quality Images Download Free Stock Images Download Free Images Free Stock Photos & Images Beautiful Free Stock Photos (CC0) Free stock photos