Coronaviruset stoppade Klubbens Sommarträff 2020 m.fl.

Coronaviruset har i princip nästan lamslagit samhället. Det enda vi vet är att vi inte vet var detta skall sluta. När når det sin topp och när kan vi se en avmattning? Med värmen i annalkande bedömer man att en avmattning kan komma och följer man tidslinjalen för Italien / Kina så kan det dröja några veckor innan vi når zenit.

Angående samtliga träffar under 2020…

Fight Corona!

Eftersom situationen för närvarande är osäker kan beslut om inställda träffar komma med kort varsel. Du som tänker åka till ett evenemang måste därför försäkra dig om att träffen fortfarande är aktuell. Alla träffar skall ha en en kontaktperson som kan svara på sådana frågor, kontakta denna person.

Vår träffkalender uppdateras kontinuerligt med information och vi följer myndigheternas råd. 

Styrelsen och arrangörer

Kommentera