Hedersmedlemmar

Sedan klubbens startades har tretton medlemmar utsetts som Hedersmedlemmar i klubben.

Enligt §7 i klubbens stadgar: ”Person som i mycket stor utsträckning arbetat för Svenska Volvo P1800-Klubben främjande och/eller syften kan, med iakttagande av stor restriktivitet, utses till hedersmedlem. Beslut om hedersmedlemskap fattas av föreningsstämman på förslag från styrelsen. Styrelsen skall inhämta dennes skriftliga samtycke. Hedersmedlem är ständigt befriad från medlemsavgift.

Följande personer har erbjudits och accepterat ett hedersmedlemsskap:

 1. Bo Lindén, klubbens grundare
 2. Paul Bjälkander, reservdelsansvarig på Volvo, räddade alla gamla reservdelar från utskrotning. Avled under 2019
 3. Bo Oskarsson, mångårig reservdelsexpert och primus motor bakom bl. a SVIS. Bo Oskarsson avled under 2021
 4. Jan Wilsgaard en av Volvos namnkunnigaste formgivare, ritade 1800 ES . Jan Wilsgaard avled under 2016
 5. Pelle Petterson, världsberömd seglare, olympisk medaljör och formgivare. Skapade P 1800 som sitt första stora verk redan 1957.
 6. Per Gillbrand, legend inom motorutveckling, främst känd från åren på SAAB. men var en av huvudingenjörerna bakom den oerhört slitstarka B 18-motorn som först såg dagens ljus i Volvo P1800. Per Gillbrand avled under 2016
 7. Sir Roger Moore, världsberömd engelsk skådespelare, gjorde P 1800 till en av alla tiders kultbil genom att köra den i de flesta avsnitt av TV-serien ”Helgonet” på 1960-talet. Sir Roger Moore avled under 2017
 8. Bo Torvestig, mångårig ordförande i klubben, vald till hedersmedlem av årsstämman 2014
 9. Mats Westerman, tidigare klubbordförande. Aktiv forskare för all dokumentera och beskriva Volvo P 1800:s tillkomst och utveckling. Utsedd av årsstämman 2017.
 10. Kenneth Collander, aktiv forskare tör att dokumentera och beskriva Volvo P 1800:s tillkomst och utveckling. Utsedd av årsstämman 2017.
 11. Karl Eric Målberg, grundare och utvecklare av chassinummerregistret. Utsedd av årsstämman 2018.
 12. Hans Hellerstedt, tidigare klubbkassör och ordförande. Utsedd av årsstämman 2019. Hans Hellerstedt avled under 2022.
 13. Ulf Selstam, redaktör för klubbtidningen från 2003, styrelsemedlem sedan 2003, utvecklat klubbens hemsida och klubbshop. Utsedd av årsstämman 2021

 

Bo Lindén

Paul Bjälkander

Bo Oskarsson

Pelle Petterson

Sir Roger Moore

Bo Torvestig

Kenneth Collander

Mats Westerman

Karl Eric Målberg

Hans Hellerstedt

Ulf Selstam

Kommentera