Lämna in manus

I dagens digitaliserade värld är detta ett av många sätt att kunna bidra till innehållet i kommande nummer – att kontakta redaktören via mail.

Från denna sida kan du skicka in din artikel och bifoga bildmaterial.Tänk på att bilderna EJ skall vara ”inbakade” i texten utan bifogas som bilagor. Storleken på varje bild bör ej överstiga 800 pixlar i bredd (ca 21 cm). Endast bilder av typ .jpg , .jpeg  och .png kan tas emot den här vägen. Har du fler bilder än fyra så skicka dem i omgångar…

Maila mig!

Klicka för att maila

Givetvis kan du även skicka in materialet via vanlig post eller maila från din dator. Postadressen till klubbens redaktör hittar du alltid i det senaste numret av klubbtidningen. Mailadressen får du om du klickar på kuvertet t. h:

 

 Vilken typ av material kan jag lämna in? 

omslag_3_2013Du kanske undrar vad det är för typ av material vi vill ha i tidningen? Enklast är att besvara denna fråga med: ”Sådant som du själv skulle vilja läsa om i tidningen!”

Vi kan dela in ett tänkbart och önskvärt material i flera olika kategorier:

  • Referat från träffar och sammankomster
  • Tips om hur man gör vissa saker med sin bil
  • Tips om litteratur som t.ex. böcker, tidningar etc.
  • Artiklar av teknisk natur: Utveckling, utformning, tillverkning, reparationer etc.
  • Berättelsen om din egen bil, var du hittade den, vad du har gjort med den etc.
  • Reseskildringar, t.ex. intryck och erfarenheter från din semesterresa med din P1800
  • Referat av vad andra tidningar, lokala dagstidningar eller utländska facktidningar, skriver om P1800.

Ja, listan kan göras hur lång som helst i princip. Som gemensam nämnare bör dock intresset för P1800 tillgodoses.

”Jag vet inte hur man skriver…!”

Tyvärr är det alltför många medlemmar som inte vågar skriva av rädsla för att deras kunskaper kanske inte är tillräckliga, att språket inte är bra eller av andra, för oss okända, orsaker. Men eftersom vi inte söker efter blivande Nobelpristagare i litteratur eller kräver att du är någon expert inom ett visst område är dessa invändningar av mindre betydelse. Däremot kan ditt material ge oss andra en puff i rätt riktning, ger oss inspiration till egna upptåg osv.

Som redaktör för denna tidning är det min uppgift att bearbeta din text och hjälpa dig med att t.ex. kontrollera fakta osv. Det enda jag behöver är ett grundmaterial att jobba med.

Kanske vill du att jag besöker dig för att ta bilder och skriva? Detta kanske kan ordnas, jag är flyttbar!

Hur som helst, tveka inte utan hör av dig till mig om vad som helst!

Ulf Selstam

Redaktör

Formulär för artiklar, reportage etc:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Rubrik

Passande kategori för din artikel:
Min BilReportageMek-tipsUpplevelseTräffarPersonerAnnat

Ange gärna ditt telefonnummer:

Din text (obligatoriskt)

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Kommentera