Miljö

Oförorenat vatten är en förutsättning för de allra flesta djur och växter.

Oförorenat vatten är en förutsättning för de allra flesta djur och växter, och kostnaden för att rena vatten från föroreningar är långt större för samhället än de små åtgärder som du som entusiast kan vidta för att undvika att vatten tar skada av din hobby. Genom att allt vatten rör sig nedströms så hamnar i stort sett alla föroreningar till slut i havet. Genom att vara noga med att släppa ut så lite föroreningar som möjligt till vattnet kan vi som entusiaster trygga tillgången på fisk och dricksvatten för lång tid framöver.

Detta kan du göra för att undvika skador på vattenlevande organismer och grundvattnet:

 • Ta reda på vilka förutsättningar och risker som finns där du bor, bor du nära inpå en vattentäkt eller ett känsligt vattendrag kanske du bör vara extra försiktig för att undvika läckage när du vårdar din bil.
 • Lämna gamla delar, bilbatterier och däck och slangar för återvinning, så att de inte hamnar i naturen. En bemannad mack kan oftast ta emot bilbatterier utan kostnad, och för bildäck gäller producentansvar. Gummiverkstäder måste ta emot dina däck utan kostnad för att återvinna dem om det inte är ett stort antal däck och de inte är monterade på fälgar.
 • Lämna gamla oljor, kylarvätskor, avfettningsmedel och andra vätskor och smörjmedel som används till din bil till en avfallsanläggning. Om du har tur kan du få hjälp på bemannade mackar, särskilt de som har gör-det-själv hallar med att ta hand om ditt miljöfarliga bilavfall. Även använda förpackningar, dunkar och trasor som använts till bilvård kan tas om hand av bemannade mackar.
 • Använd aldrig brunnar som inte är utrustade med oljeavskiljare när du tvättar bilen, och om du inte har tillgång till brunn med oljeavskiljare, ställ bilen på en yta som inte är ”hårdgjord” t.ex. en gräsmatta, så att vattnet inte rinner ner i en brunn eller vattendrag, utan rinner ner i marken spillvattnet kan filtreras innan det når grundvattnet eller ett vattendrag.
 • Undvik i möjligaste mån att spola rent garage och garageuppfart. Genom att sopa och dammsuga rent istället för att spola undviker du att föroreningar från bilvården direkt åker ut i avloppssystem och dagvattenbrunnar.

En äldre bil släpper i allmänhet ut mer skadliga föroreningar än en ny på grund av en mer ofullständig förbränning. Detta betyder inte att nya bilar har lägre utsläpp eftersom en ny bil åstadkommer långt mer utsläpp i tillverkningsprocessen än vad den gamla gör i fortsatt drift. Detta  kan man räkna ut genom att göra en s.k. livscykelanalys på en bil, och gäller för de flesta nya bilar. Ren luft är viktigt både för människors hälsa och alla andra levande organismer, men leder även till större förändringar av klimat och väder, t.ex. kan torka orsakas av luftföroreningar. Av dessa anledningar är det viktigt att bränsleförbrukningen kan hållas på rimliga nivåer och att slitagepartiklar från väg, däck och bromsar minimeras.

Detta kan du göra för att undvika hälsoskador och luftföroreningar:

 • Låt inte din bil stå på tomgång i onödan, om vädret tillåter kan motorn stängas av vid rödljus för att spara bränsle.
 • Försök att uppnå så låg bränsleförbrukning som möjligt vid körning med din bil, genom att till exempel motorbromsa och köra ”defensivt” mer information finns hos vägverket.
 • Ett bra sätt att minimera din miljöpåverkan är att eftermontera en katalysator på din bil. Innan du gör detta bör du konvertera din motor för att köras på blyfritt om du inte redan gjort detta, delar finns att köpa på t.ex. Svis.
 • Håll motorn i topptrim, genom att t.ex. byta motorolja, packningar, luftfilter och tändstift. Se till att förgasare eller insprutning fungerar optimalt, en bra fingervisning är bilprovningens avgasvärden.
 • Håll bromsarna i topptrim så att t.ex. anliggning och onödigt slitage kan undvikas. Bilprovningens bromsvärden kan tala om i vilket skick dina bromsar är i.
 • Framvagnsinställning, fjädring och stötdämpning är viktigt för att minska däckslitage och för att inte bilen ska ge onödigt mycket luftmotstånd.
 • Breda däck kan leda till ökad bränsleförbrukning, vid val av däck välj däck med lågt rullmotstånd.
 • Undvik dubbdäck vid vinterkörning, om du behöver dubbdäck, se till att de inte sitter på onödigt länge. Odubbade vinterdäck för nordiska förhållanden är i de flesta fall lika bra som dubbade vinterdäck. Mer information om detta finns hos däckåterförsäljare och vägverket.
 • Undvik körning på hårt trafikerade vägar, välj hellre vägar med mindre trafik, för att undvika lokalt höga halter av luftföroreningar.

Erik Blomqvist

Kommentera