Varan har lagts i din önskelista
Se Önskelistan

Ordföranden har ordet

31:E MAJ

Det har nu gått nästan ett år sedan jag valdes till ordförande i Svenska Volvo P 1800-klubben. Ett lämpligt tillfälle att ge några personliga tankar och reflexioner över vad det inneburit och vad och hur klubbens styrelse gjort och planerar att göra.

Det är ju så att klubbens verksamhets-/räkenskapsår är kalenderåret men styrelsemedlemmarna väljs på årsstämman som i praktiken äger rum i månadsskiftet juni/juli. Det är ju en lite konstig ordning eftersom en delvis ny styrelse under andra halva kalenderåret får jobba med de förutsättningar t ex. budget som den tidigare styrelsen beslutat om. Det går ju rimligen bra under förutsättning att inga tvära kast i görs i verksamheten och eftersom kontinuiteten säkras då styrelsemedlemmarna väljs med halva antalet varje år.

Minskade kostnader

Enligt klubbstadgarna ska styrelsen ha minst fyra sammanträden per år. Vi har nu beslutat att två sammanträden ska ske med hjälp av Skype dels för att minska de administrativa kostnaderna för resor etc. och dels för att det underlättar för styrelsemedlemmarna att slippa några resdagar.

Ett annat område som vi försöker vara litet mer kostnadseffektiva inom är tryckkostnaderna för klubbtidningen. Ett antal offerter har tagits in och ett nytt avtal har ingåtts med lägre kostnader som följd men med bibehållen mycket hög kvalitet i den grafiska och tekniska produkten.

Det stod tidigt klart att hemsidan behövde snabbas upp ordentligt och att detta hade superhög prioritet. Lösningen blev att gå över till en annan och dedikerad server. Lite högre kostnader blev följden men framför allt en hemsida som på ett bättre sätt svarar upp mot medlemmarnas rimliga krav.  Samtidigt är det glädjande att konstatera att hemsidans struktur och innehåll står sig mycket bra vid jämförelse med liknande sidor. Den innehåller unikt mycket information om det mesta som rör bilen Volvo P 1800 och klubbens verksamhet.

Träffverksamheten

Ett av de områden som styrelsen tror betyder väldigt mycket för många medlemmar är träffverksamheten. Att ha möjlighet att träffa andra P 1800-entusiaster är något som jag och min fru uppskattar och vi har deltagit i alla sommarträffar sedan 2009 och fått många goda vänner på köpet.

Klubben vill ge bra möjligheter för medlemmarna att delta i träffar, både större och gemensamma med andra bilmodeller, och mindre lokala träffar och lämnar därför ekonomiskt bidrag till den/de som vill genomföra P1800-träffar. Viktigt är också att man ska kunna träffas oavsett i vilken del av landet man finns och det börjar arta sig bättre när det gäller geografin. Titta gärna på träffkalendern på hemsidan och ni ska se att det finns många möjligheter.

Du som tycker att det borde ordnas en P 1800-träff på något nytt ställe har alla chanser att med stöd av klubbens träffansvarige (se klubbfunktionärer här på hemsidan) vara den som drar igång och ordnar den. I samband med sommarträffarna i månadsskiftet juni/juli genomförs också den obligatoriska årsstämman. I år är sommarträffen förlagd till Nyköping med omnejd och 2018 planerar vi att gästa våra vänner i Norge. 2019 infaller klubbens fyrtioårsjubileum och då får det väl bli något alldeles extra. Välkommen att höra av dig om du har förslag! För att klubben ska synas tydligt framför allt på större träffar har vi satsat lite extra på tält, flaggor och profilkläder, allt försett med klubbloggan.

Om du har synpunkter på hur klubben jobbar/borde jobba etc. är jag tacksam om du tar kontakt med mig. Kontaktuppgifterna finns både i klubbtidningen och på hemsidan.

Hans Hellerstedt

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.