Vill du hjälpa till som översättare?

I vår strävan efter att tillgodose allt fler internationella medlemmar med information om klubben och dess verksamhet planerar vi att börja ge ut klubbtidningen på engelska.

Detta är ett alltför stort arbete för någon enstaka person att ta sig an men kanske kan vi hjälpas åt?

En liten bit här och en liten bit där…

Det handlar om att översätta hela eller delar av texter via ett speciellt webb-verktyg som kommer att finnas tillgängligt.

Så fort som en tidning på svenska är klar läggs alla texter upp i verktyget.

Man loggar in och kan se vad som finns att översätta och hur långt översättningen har gått hittills. Vill man hjälpa till så översätter man så mycket man vill och kan och när hela texten så småningom är översatt skall den kunna användas av redaktören.

Vill du och kan hjälpa till så anmäl dig i formuläret här under.

 

 

 

 

 

 

Kommentera