Assisterande Redaktörer sökes!

Nu är det dags för lite avlastning på arbetsfronten. Klubben söker personer som är villiga att assistera vår nuvarande tidnings- och webredaktör för att underlätta och förbättra hans arbete med att bibehålla hemsida och klubbtidning på en hög standard.

Inriktning och omfattning av insatsen kan diskuteras utifrån vars och ens personliga förutsättningar och önskemål. Några förutsättningar finns:

Assisterande Webredaktör:

Arbetsuppgifter: Hjälpa till med kontroll av inloggningar, rensa oönskade IP-adresser, svara på inloggningsproblem, bevakning av Träffkalender, medlemsannonser samt medlemsbilder. Du bör…

  • … vara datorvan
  • … vara väl insatt i programmet WordPress.
  • … ha tillgång till programvaror för bildbearbetning.
  • … kunna lägga några minuters arbete två-tre gånger/vecka.
  • … kunna tänka dig att hjälpa till med klubbens Facebooksida.

Assisterande Tidningsredaktör:

Arbetsuppgifter: Aktivt initiera och engagera skribenter och samla in artiklar av olika kategorier vid t.ex. klubbträffar. Du bör…

  • … vara datorvan
  • … kunna lägga någon timmes arbete två-tre gånger/vecka.
  • … ha grundläggande kunskaper i textbearbetning och formattering.
  • … ha tillgång till Photoshop eller liknande programvara.

Meddela ditt intresse till klubbordföranden Hans Hellerstedt på telefon: 070-3605294 eller via e-post: 

Kommentera