BLI P1800- KLASSIKER DU MED!

Fem P1800-klassiker

diplomSedan utannonseringen av klubbens nya ”P1800-klassiker” utmärkelse har fem ansökningar inkommit.
Dessa medlemmarna har väl kvalificerat sig för denna utmärkelse och har fått sina Klassikerdiplom. En speciell Klassikernål håller även på att tas fram och kommer att delas ut.

Klubbens första P1800-klassiker var Mats Westerman, Anders Andersson, Bo Oscarsson samt Bo Eriksson. Under 2016 blev även Bo Torvestig P1800-klassiker (bilden ovan).

Är du en P1800-klassiker?

Är du en av klubbens “P1800-klassiker”? Ansök du med om utmärkelsen för alla som varit flitiga i samband med P1800- klubben under åren!

Klassikerna kommer att vara numrerade, utmärkelsen består av äran, samt att utsedda klassiker publiceras i tidningen. En speciellt framtagen P1800-Klassiker-nål kan man bära som bevis på ens nya värdighet!

Följande kriterier gäller för att få bli en “P1800-klassiker”:

  1. klassiokerDeltagit på fyra årsstämmor.
  2. Medverkat som funktionär på minst 3 träffar.
  3. Arrangerat minst en träff/ som har varit utlyst i klubbtidningen.
  4. Besökt minst tre olika arrangemang/träffar arrangerade av klubben.
  5. Genomfört en resa med en Volvo P1800.
  6. Bidragit med minst två artiklar som publicerats i klubbtidningen.
  7. Ha besökt någon av Volvos fabriker. Möjlighet finns att ordna besök i motorfabriken i Skövde. Om du har önskemål om detta kontakta klubbordföranden Hans Hellerstedt på e-postadress president@volvop1800club.se.

Rätt att bli Klassiker har alla som är medlemmar i klubben. Medlem får tillgodoräkna sig aktiviteterna retroaktivt.

För att bli klassiker kontaktar man klubben brevledes, och samtliga åberopade punkter skall kunna styrkas. Klassikerutmärkelsen är kostnadsfri för medlemmen. Adressen är: Svenska Volvo P1800-klubben, c/o Christin Hufvudsson, Varola Prästgården 1, 541 94 Skövde.

För mer info: Använd detta formulär:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt medlemsnummer

Ämne

Ditt meddelande

Kommentera