Två nya Hedersmedlemmar 2017

Två nya hedersmedlemmar i Svenska Volvo P1800-klubben

Enligt 7§ i stadgarna för Svenska Volvo P1800-klubben kan person som i mycket stor utsträckning arbetat för Svenska Volvo P 1800-klubbens främjande och/eller syften av föreningsstämman utses till hedersmedlem i klubben. Vid föreningsstämman i Nyköping den 1 juli 2017 utsågs, på förslag av styrelsen, Kenneth Collander och Mats Westerman till hedersmedlemmar. De tog emot plakett och blommor under applåder från stämmodeltagarna och tillönskades fortsatt framgång i forskningsarbetet om P1800-bilens historia. Förhoppningsvis kan resultatet av Kenneths och Mats fortsatta arbete leda till ett resultat som presenteras inför klubbens 40-årsjubileum år 2019.

Här nedan återges styrelsens motivering till hedersmedlemskapet.

”Kenneth Collander och Mats Westerman, er forskning som bland annat lett till boken ”P 1800-från idé till prototyp och produktion” är grundad på ett passionerat intresse och stort tekniskt kunnande. Ni har också visat unik förmåga att ur stora företags arkiv ta fram fakta och att genom personliga kontakter med P 1800-bilens pionjärer verifiera dessa.  I ett akademiskt sammanhang skulle er bok ha varit väl godkänd som en doktorsavhandling inom ämnet teknisk industrihistoria. Nu får ni nöja er med att vara ”doktorer” dvs. hedersmedlemmar i Svenska Volvo P 1800-klubben.

Svenska Volvo P 1800-klubbens årsmöte 2017 har beslutat utse er till hedersmedlemmar.”

Hans Hellerstedt, Ordförande Svenska Volvo P 1800-klubben

Kommentera