Folkfest i bruksmiljö

Lördag den 16 juni var det åter dags för den årliga motorträffen i Olofsfors.

Motorträffen som anordnades för sjätte året slog detta år rekord i antalet fordon. Över 600 fordon intog det gamla bruket. Träffen har nu blivit en av de större träffarna i Norrland. Träffen hålls på Olofsfors bruk med alla dess gamla bruksbyggnader.

Detta år var vädergudarna på vår sida. En omväxlande bruksmiljö samt ett vackert sommarväder med en lagom blandning av värmande sol och svalkande vindar lockade minst ett par tusen besökare.

Här kunde man hitta det mesta när det gäller veteranfordon. Bilar från 30-talet, 50-tals jänkare, bruksbilar som man minns från barndomen. Fantasifullt ombyggda hotrods, sportbilar i varierande åldrar men även motorcyklar, mopeder, MC-bilar, bussar och lastbilar.

Alla Volvobilar var samlade framför den gamla kvarnbyggnaden. Varje modell, P1800, PV, Amazon, 140 och 240 delades upp för sig. Sammanlagt var det cirka 60 Volvo bilar, varav nio P1800.

Bredden av bilar och den historiska bruksmiljön är det som oftast framhålls i de positiva kommentarerna från utställare och besökare. Flera av hantverkarna som finns på bruket hade också öppet vilket gör träffen ännu mer attraktiv. Äkta hantverk och gamla fordon hör väl på något sätt ihop.

Det är dessutom fri entre för besökarna på träffen. Detta är möjligt tack vare det stora frivilliga jobbet från arrangörerna.

Många hade picknick i det gröna med attiraljer från svunna tider. På många ställen kunde man se gamla tv-kannor, 50-tals campingbord samt gamla transistorapparater. För de som inte hade med sig egen picknick korg var restaurangen i herrgården och brukscafeet öppet. De lokala föreningarna hade även försäljning av grillade hamburgare och parisare på olika platser inom området.

Tidigare år har träffen endast varit förlagd till ena sidan av Leduån men i år fick båda sidorna av ån tas i anspråk. Var in i det sista osäkert om den gamla träbron över dammen skulle kunna användas. Till slut fick vi klartecken att halva bron kunde öppnas för gående. Bron är för närvarande stängd på grund av den stora vårfloden som orsakade ett stort slukhål. Veckorna före träffen hade hålet fyllts med elva lastbils lass grus. Fortfarande pågår reparation av bron.

Jag längtar redan till nästa års träff och hoppas att fler P1800 bilar kommer. Vi ses där!

/Lennart Hellman 

Kommentera